Ocena brak

Czynniki wpływające na pozycję strategiczną firmy

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Czynniki wpływające na pozycję strategiczną firmy

Transkrypt

zewnętrzne

szanse

zagrożenia

wewnętrzne

mocne
strony

słabe
strony

pozytywne

negatywne

Szanse to tendencje i zjawiska w otoczeniu organizacji, które odpowiednio wykorzystane
mogą stać się bodźcem rozwojowym i osłabić istnienie zagrożeń.
Zagrożenia to te wszystkie czynniki zewnętrzne, które są postrzegane przez firmę jako
bariery, utrudnienia, dodatkowe koszty działania, niebezpieczeństwa.
Mocne strony to specjalne walory firmy odróżniające ją od innych przedsiębiorstw
działających w tym samym sektorze i regionie. Mogą one wynikać z wielkości organizacji, polegać
na znacznym udziale w rynku, niskich kosztach jednostkowych, przewadze negocjacyjnej wobec
dostawców i klientów. Mocne strony przedsiębiorstwa tworzy także nowoczesna technologia i
dobry stan techniczny, co skutkuje wysokim poziomem usług świadczonych przez firmę. Źródłem i
podstawą mocnych stron jest również fachowa kadra i sprawny system zarządzania.
Słabe strony dotyczą analogicznie sfer omówionych powyżej. Są one konsekwencją
ograniczeń zasobów i niedostatecznych umiejętności przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry