Ocena brak

Czynniki wpływające na poziom ceny oraz techniki jej ustalania

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Powyższe przykłady wskazują na konieczność uwzględniania wielu czynni-ków w procesie kształtowania ceny. Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, należące do otoczenia, w którym danafirma funkcjonuje. Ich uwzględnienie pozwala na ustalenie ceny podstawowej (zwanej też postulowaną czy bazową), to znaczy ceny, za którą pod-miot jest gotowy sprzedać swój produkt. Natomiast do transakcji dochodzi czę-sto po ustaleniu cenę transakcyjnej (adoptowanej), która różni się od ceny bazo-wej i może uwzględniać np. sezonowe obniżki.

Jednym z czynników wewnętrznych determinujących poziom ceny jest kosztwytworzenia danego towaru czy też usługi, uwzględnienia wpływu danej ceny nasprzedaż pozostałych produktów w firmie, w tym szczególnie określonego asor-tymentu, do którego dany produkt należy, jak również uwzględnienie wizerunkujaki ma posiadać oraz markę, którą reprezentuje sam produkt czy też cała firma.

Wysokość ceny ma ścisły związek z wielkością popytu na dany produkt, stopniem rozwoju rynku, istniejącą oraz potencjalną konkurencją jak również z poziomem intensywności pozostałych składników mieszanki marketingowej. Produkty drogie często są promowane w sposób bardziej wyszukany niż produkty tanie.Np. adidasy Nike są oferowane w autoryzowanych sklepach, zapewniających fachową obsługę, po cenie wyższej niż porównywalne buty sportowe mniej zna-nych marek. Są one reklamowane przez Michaela Jordana, króla koszykówki.

Natomiast np. producent margaryny „Domowej", korzystający z intensywnej sie-ci dystrybucji, promocję opiera na wysokiej jakości spocie telewizyjnym i stosujecenę porównywalną do cen innych margaryn.

 

Podobne prace

Do góry