Ocena brak

Czynniki wpływające na podaż i ilość oferowaną

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Podaż to ilość dobra, jaką sprzedawcy są w stanie zaoferować przy różnym poziomie ceny.

Czynniki określające krzywą podaży:

1) Technika:

- Postęp techniczny – wszelkie usprawnienia umożliwiające wzrost efektów przy tych samych nakładach (zmniejszenie kosztów produkcji).

- Usprawnienia natury technicznej pozwalają wytwórcom zwiększyć produkcję przy dowolnej cenie.

- Postęp techniczny powoduje przesuwanie się krzywej podaży w prawo i w górę, gdyż producenci w tych warunkach są gotowi wytwarzać więcej niż przedtem, przy każdym poziomie ceny rynkowej.

2) Koszty produkcji:

- Spadek cen jednostkowych poszczególnych czynników (np. płac, kosztów energii), pobudza producentów do zwiększania produkcji przy każdej cenie produktu, co znajduje wyraz w przesunięciu krzywej podaży w prawo. Z kolei wzrost cen czynników produkcji czyni produkcję mniej opłacalną i powoduje przesunięcie krzywej podaży w lewo (dostarcza się mniej niż wcześniej, przy dowolnej cenie zbytu).

3) Działalność regulacyjna państwa:

- Czasami interwencja państwa może być traktowana jako próba narzucenia niekorzystnej dla producentów techniki wytwarzania. Uniemożliwi im wybór takiej metody produkcji, na jaką decydowaliby się bez interwencji. Jeżeli taki przypadek wystąpi, krzywa podaży przesunie się w lewo, co oznaczać będzie mniejszą ilość oferowanych towarów przy każdej cenie, bo wzrosną koszty wytwarzania.

Podobne prace

Do góry