Ocena brak

Czynniki wpływające na organizację handlu zagranicznego

Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011

 

Duża liczba czynników wpływających na organizacje handlu zagranicznego powoduje, że w praktyce trudno byłoby znaleźć dwa przedsiębiorstwa o identycznym jego ukształtowaniu. Najogólniej czynniki te możemy podzielić na:

 

Czynniki wewnętrzne do których należą:

 

Czynniki zewnętrzne do których należą:

 • Zagraniczne otoczenie przedsiębiorstwa

 • Polityka handlowa krajów

 • Bariery taryfowe i pozataryfowe

 • Obciążenie formalnościami związanymi z zawarciem transakcji

 • Zastąpienie eksportu sprzedażą

 • Sprawność funkcjonowania systemu prawno-administracyjnego

 • System bankowy

 • Pozycja jaką przedsiębiorstwo zajmuje na rynkach zagranicznych

 • Intensywność konkurencji

 • Rodzaj klientów

 • Zróżnicowanie krajów lub regionów eksportu

Podobne prace

Do góry