Ocena brak

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w procesach pracy

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Wyróżniamy:

1. fizyczne:

- hałas;

- drgania, wibracje;

- promieniowanie;

- pole elektromagnetyczne;

- elektryczność statyczna;

- pyły przemysłowe;czynniki niebezpieczne(poruszające się maszyny, elementy ruchome, ostre oraz wystające krawędzie);

2. chemiczne:

a) w zależności od możliwych skutków i ...........................;

- toksyczne;

- drażniące;

- uczulające;

- rakotwórcze;

- upośledzające(funkcje rozrodcze).

b) W zależności od sposobu wchłaniania;

- przez drogi oddechowe;

- prze skórę i błonę śluzową;

- przez przewód pokarmowy.

3. biologiczne:

a) mikroorganizmy:

- bakterie;

- wirusy;

- grzyby;

- pierwotniaki.

b) substancje wytwarzane przez mikroorganizmy:

- toksyny;

- alergeny.

c) mikroorganizmy:

- rośliny;

- zwierzęta.

4. psychologiczno – fizyczne:

- obciążenia fizyczne, statyczne i dynamiczne;

- obciążenia nerwowo – psychiczne.

Podobne prace

Do góry