Ocena brak

Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Czynniki sprzyjające wejście na rynki międzynarodowe:

- rozwój socjo-demograficzny;

- możliwości transportowe;

- technologie komunikacji;

- poziom wykształcenia;

- międzynarodowe zaangażowanie przedsiębiorstw;

- programy rozwoju o zasięgu międzynarodowym.

Czynniki utrudniające wejście na rynki międzynarodowe:

- niski potencjał rynku;

- napięcia międzypaństwowe;

- istotne różnice kulturowe;

- dążenie do zróżnicowanego zaspokojenia potrzeb;

- przedsięwzięcia i programy o charakterze międzynarodowym.

Podobne prace

Do góry