Ocena brak

CZYNNIKI OTOCZENIA I STOPNIA (wewnętrznego)

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Badania i rozwój.

W Zespole Opieki Zdrowotnej nie ma wyodrębnionej komórki badawczo-rozwojowej. Pracami badawczymi zajmuje się zespół kadry menedżerskiej. Zakres badań którymi się zajmują dotyczy głównie możliwości zastosowania nowoczesnych technik i metod leczenia.

 

Finanse.

Środki finansowe na działalność usługowo-medyczną od 01 stycznia 1999r. pochodzą ze składek zdrowotnych podatników, a ZOZ otrzymuje je ze Świętokrzyskiej Kasy Chorych. W 1999 roku szpitalowi przekazano środki w wysokości 16 874 000 zł. Środki te są następnie inwestowane w zakup sprzętu medycznego, innych środków medycznych takich jak lekarstwa, środki opatrunkowe. Ze środków tych finansowane są także różnego rodzaju badania i zabiegi medyczne. Finansowane są również inne koszty związane z pobytem pacjenta w szpitalu takie jak: wyżywienie, itp.

 

Marketing.

Prowadzona działalność marketingowa w Zespole Opieki Zdrowotnej opiera się głównie na pozyskaniu jak największej liczby pacjentów którzy chcieliby się leczyć w tejże właśnie jednostce. Odbywa się to poprzez stworzenie odpowiednich warunków leczenia, zastosowanie nowoczesnych technik leczenia i nowoczesnego sprzętu medycznego. Pacjent obecnie ma możliwość wyboru jednostki medycznej w której chciałby się leczyć, dlatego nie wybierze jednostki w której panują nieodpowiednie warunki medyczne, brak jest nowoczesnego sprzętu, itp.

 

Handel.

Oddział wewnętrzny, podobnie jak i cały ZOZ do prawidłowego świadczenia swoich usług potrzebuje środków (lekarstwa, inne środki medyczne, żywność, urządzenia i narzędzia specjalistyczne) z zewnątrz. Zaopatrywanie w w/w środki odbywa się w zależności od ich rodzaju różnymi sposobami. Środki czystości oraz inne podstawowe artykuły medyczne zamawiane są w specjalistycznych hurtowniach lub bezpośrednio u producenta. Środki takie jak lekarstwa, jeżeli pochodzą od producentów krajowych są w miarę możliwości zamawiane bezpośrednio u producenta. Lekarstwa pochodzące od producentów zagranicznych są zamawiane w hurtowniach bądź u dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych danych firm. Narzędzia oraz urządzenia medyczne są zamawiane i dostarczane prawie wyłącznie przez producentów zagranicznych, z tego powodu są dość drogie. W kraju jest stosunkowo mało producentów którzy mogliby zaoferować konkretny sprzęt. O wyborze danego urządzenia medycznego, szczególnie jeżeli jest ono dość kosztowne, decyduje w dużej mierze jego cena. Dlatego przy wyborze dostawcy analizuje się oferty praktycznie wszystkich możliwych dostawców, dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, którzy oferują podobny sprzęt. Wybierana jest oferta producenta który oferuje najkorzystniejsze warunki. Choć decydującą rolę pełni tutaj cena urządzenia, to równie ważne są takie elementy jak: jego montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostępność materiałów eksploatacyjnych.

Zapasy materiałowe ograniczają się tylko praktycznie do utrzymania niezbędnych ilości lekarstw i innych środków medycznych.

 

Wyposażenie techniczne.

Na oddziale wewnętrznym znajduje się sprzęt medyczny potrzebny do prowadzenia działalności tegoż oddziału. Są to rzeczy tak oczywiste jak:

- łóżka (92 sztuki) i szafki szpitalne;

specjalistyczne urządzenia takie jak:

- ultrasonograf sercowo-naczyniowy (1 szt.),

- pompy infuzyjne (16 szt.),

- zestawy monitorowe (6 szt.),

- kardiomonitory (4 szt.),

- aparaty EKG, (3 szt.),

- wózki inwalidzkie (3 szt.)

- butle ze sprężonym tlenem (20 szt.),

pozostały drobny sprzęt (stojaki, wózki na butle z tlenem).

Podobne prace

Do góry