Ocena brak

Czynniki określające treść konstytucji

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

  1. charakter tego aktu,

  2. założenia aksjologiczne jej twórców – wartości jakie przyświecają jej twórcom,

  3. sytuacja społeczno-polityczna kraju w czasie uchwalania tego aktu,

  4. rodzime tradycje ustrojowe (np. instytucja NIK) i historyczne doświadczenia narodu oraz wpływy obce (np. Rzecznik Praw Obywatelskich – instytucja pochodząca ze Szwecji, czy Trybunał KonstytucyjnyAustria),

  5. poziom kultury politycznej społeczeństwa, w tym kultury prawnej – im większa kultura polityczna w kraju, tym mniej rzeczy oczywistych w konstytucji,

  6. interpretacja konstytucji przez uprawniony organ.

Podobne prace

Do góry