Ocena brak

Czynniki mające wpływ na utworzenie określonego podziału terytorialnego państwa

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

  • Ustrój polityczny(czy państwo unitarne, federalne, czy oparte o autonomię)

  • Czynniki ekonomiczne, gospodarcze(tworzenie takich jednostek podziału terytorialnego, chodzi o podział zasadniczy, aby były one porównywalne, jeżeli chodzi o podział rozwoju gospodarczego, żeby stanowiły one pewną całość pod względem gospodarczym, aby nie rozbijać danych regionów gospodarczych na kilka jednostek podziału, żeby potencjał ekonomiczny był porównywalny, aby nie tworzyć takich jednostek podziału gdzie potencjał jest duży i gdzie mamy do czynienia z biednymi pod względem ekonomicznym jednostkami podziału terytorialnego.

  • Czynniki o charakterze urbanizacyjnym dotyczy to przede wszystkim takiego podziału terytorialnego, aby uwzględniał funkcjonowanie dużych aglomeracji. Duże aglomeracje mają odrębne miejsce w podziale terytorialnym państwa. W podziale terytorialnym mogą istnieć podziały na jednostki miejskie i wiejskie.

  • Czynniki demograficzne( regiony mniejszości narodowych, autonomie).

  • Gęstość zaludnienia.

  • Struktura zawodowa ludności.

  • Organizacja i zarządzanie(tworzenie jednostek takiej wielkości, aby można było sprawnie zarządzać)

  • Trwałość podziału terytorialnego(nawiązywanie do tradycji, do rozwiązań historycznych, aby zmiany podziału nie były za częste, bo mają wtedy negatywne skutki, bo wymagają ciągłej reorganizacji całej administracji).Każda taka zmiana powoduje poważne skutki polityczne, prawne i społeczne.

  • Czynniki historyczne( powrót do podziału państwa na szczeble województwa, powiatu i gminy(zmiany w roku 1998).

  • Czynniki religijne.

Podobne prace

Do góry