Ocena brak

Czynniki LOKALIZACJI ZAKŁADÓW przemysłowych - przykłady lokalizacji prawidłowej i nieprawidłowej

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Do głównych czynników lokalizacji zaliczamy: bazę surowcową, rynek zbytu, bazę energetyczną, transport, siłę roboczą, wodę, infrastrukturę techniczną, oraz możliwość współpracy z innymi zakładami, a także wpływ zakładu przemysłowego na środowisko.

Przykładem PRAWIDŁOWEJ lokalizacji mogą być:

- Zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego w Tymbarku koło Limanowej, w Dwikozach koło Sandomierza, wykorzystujące miejscową bazę surowcową;

- Zakłady rafineryjne w Gdańsku lub zakłady produkujące nawozy fosforowe w Policach koło Szczecina, wykorzystujące surowce importowane drogą morską. Do zakładu w Policach kwas siarkowy niezbędny w produkcji dostarcza wytwórnia z Machowa. Ponadto zakład w Policach może korzystać z dużej ilości wody pobieranej z Odry.

- Zakłady Chemiczne w Machowie koło Tarnobrzega (produkcja kwasu siarkowego, nawozów fosforowych). Zbudowane w pobliżu miejsc eksploatacji siarki.

Przykładem NIEPRAWIDŁOWEJ lokalizacji mogą być:

- HutaWarszawa”, huta „Katowice”, huta im. Sendzimira w Krakowie. Huta „Warszawa” miała dostarczać stal na rynek miejscowy, niestety rynek ten odbiera zaledwie 12% produktów huty, natomiast największym odbiorcą jest GOP (Górnośląski Okręg Przemysłowy). Zbyt wysokiekoszty transportu, teren zajęty przez hutę utrudnia przebudowę miasta na północ.

- Lokalizacja hutyKatowice” – podyktowana była przyszłą współpracą z innymi zakładami. Nie uwzględniono tu deficytu siły roboczej, deficytu wody i ogromnego zanieczyszczenia terenu.

- hutę żelaza w Krakowie zlokalizowano na najlepszych glebach (czarnoziemy, lessy), przez co duże obszary Ziemi zostały bezpowrotnie stracone dla rolnictwa. Kraków jest otoczony wzniesieniami, jest tam mały przepływ powietrza, a tak duży obiekt hutniczy powoduje katastrofalne zanieczyszczenie środowiska w Krakowie.

Podobne prace

Do góry