Ocena brak

Czynniki kształtujące środowisko międzynarodowe

Autor /montechristo Dodano /04.01.2012

  1. technologiczno – ekologiczne : określają współzależność i sprzeczności między rozwojem techniki i stanem środowiska naturalnego człowieka,

  2. demograficzno- ekonomiczne – określają współzależność i sprzeczności między wzrastającymi potrzebami coraz liczniejszej ludności świata i ograniczonymi możliwościami ich zaspokajania,

  3. ideologiczno – kulturowe - określają pluralizm kulturowo- cywilizacyjny współczesnego świata oraz narastające zjawisko swobodnego przepływu wartości i wzorców kulturowych,

  4. organizacyjno- normatywne - (jest 199 państw) – określają współzależność między istniejąca strukturą organizacyjną współczesnych stosunków międzynarodowych i uznanymi przez państwa normami regulującymi zachowania uczestników tych stosunków.

Podobne prace

Do góry