Ocena brak

Czynniki kształtujące efektywność administracji publicznej

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Efektywność administracji: „zdolność do bieżącego oraz produktywnego i strategicznego przystosowania się do zmian w otoczeniu oraz produktywnego i oszczędnego wykorzystania posiadanych zasobów dla realizacji przyjętej struktury celów. Sprawność na 2 postaci: skuteczność i korzystnośc (ekonomiczność). Skuteczność działania oznacza, że jego rezultat był zgodny z zamierzonym celem, zaś korzystnośc wyraża relację między osiągniętym celem (rezultatem) a nakładami poniesionymi dla jego osiągnięcia.

Uwarunkowania efektywności działania administracji publicznej:

 • Podział pracy (dzięki specjalizacji czynności

 • Autorytet zarządzania (związany z poczuciem odpowiedzialności)

  • Zewnętrzny/ formalny: wypływa z posiadania formalnym insygniów władzy np. tytuł, insygnia materialne

  • Wewnętrzny/ rzeczywisty, osobisty: związany z autentyczną akceptacją społeczną zarządzających, przełożonych

 • Dyscyplina

 • Jedność rozkazodawcza: karalność, podział kompetencji

 • Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu

 • Godziwe wynagrodzenie

 • Centralizacja i hierarchiczna struktura

 • Inicjacja i integracja personelu: aby być zdolnym podejmować decyzje w podstawowych sprawach, mających na celu usprawnienie władzy

 • Właściwy przepływ informacji między różnymi hierarchicznie uporządkowanymi jednostkami

 • Bodźce poza finansowe

Podobne prace

Do góry