Ocena brak

Czynniki kształtujące administrację publiczną

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- Na ukształtowanie się administracji publicznej w danym państwie, jej strukturę, zadania i formy działania ma wpływ wiele czynników.

- Są to czynniki dość różnorodne, działające mniej lub bardziej intensywnie, zmieniające się w czasie lub działające stale. Przede wszystkim czynnikiem, który bodaj w najistotniejszym stopniu kształtował oblicze administracji publicznej, był ustrój państwa.

- Administracja jest zależna od terenu swego działania,  środowiska ludzkiego, w którym działa, poziomu kultury społeczeństwa.

- Mają tu ponadto wpływ takie momenty, jak uwarunkowanie historyczne pewnych rozwiązań, panujące poglądy na świat, wymogi racjonalnej organizacji pracy i postępu technicznego, czynnik normatywny itd.

Niektóre z tych czynników są powiązane w sposób wyraźny, z danym ustrojem państwa (np. ścisły związek norm prawnych, warunkujących działalność administracji z ustrojem państwa), inne pozostają z nim w odległym związku (np. kształtowanie administracji publicznej przez wymogi racjonalnej organizacji pracy)

Podobne prace

Do góry