Ocena brak

Czynniki i trendy w globalnym otoczeniu marketingowym

Autor /kevin Dodano /01.04.2011

Znaczne przyspieszenie transportu międzynarodowego, komunikacji oraz transakcji finansowych, prowadzące do gwałtownego wzrostu handlu światowego i inwestycji,

Stopniowy spadek dominacji USA i Europy, wzrost znaczenia Japonii a obecnie innych krajów Azjatyckich (Indie, Chiny),

Narastająca liczba barier handlowych ustanawianych przez kraje i grupy krajów w celu ochrony swych rynków przed konkurencją z zagranicy,

Poważne problemy z zadłużeniem niektórych krajów,

Rosnąca liczba transakcji barterowych w międzynarodowej wymianie handlowej,

Powszechne dążenie do ustanowienia gospodarki rynkowej w byłych krajach socjalistycznych oraz postępująca prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych,

Gwałtowne upowszechnienie się zachodniego stylu życia jako rezultat rozwoju globalnej komunikacji,

Stopniowe otwieranie się dużych rynków,

Wzrastająca tendencja międzynarodowych korporacji do wychodzenia poza granice ze swoimi zakładami i stawania się firmami ponadnarodowymi,

Rosnąca liczba fuzji i aliansów strategicznych,

Wzrost napięć i konfliktów w niektórych rejonach świata.

Podobne prace

Do góry