Ocena brak

CZYNNIKI I ELEMENTY ANALIZY ROZWOJU SPOŁ.

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Czynniki rozwoju społ. to jedna z grup elementów stałych w marksistowskiej koncepcji rozwoju społecznego. Do czynników tych zaliczamy:

1. innowacje naukowo techniczne- które pośrednio lub nawet wprost wywołują zmiany i przekształcenia w przyrodniczych warunkach egzystencji człowieka. Wynalazki techniczne powiększają produkcję, przyspieszają transport rozbudowę przemysłu oraz zmuszają do doskonalenia organizacji przedsiębiorstw, specjalizacji i powstawania nowych zawodów. Dzięki upowszechnianiu niektórych wynalazków naukowych i technicznych powstała kultura masowa, społ. staje się nowoczesne.

2. Przyspieszony rozwój społ. następuje dzięki przenikaniu kultur czyli dyfuzji. W dziejach ludzkości mamy sporo przykładów przyspieszonego rozwoju społ. dzięki dyfuzji, najrozmaitszych wynalazków i osiągnięć technologicznych z kraju cywilizacyjnie wysoko rozwiniętego do kraju o niskim poziomie rozwoju. Przepływ innowacji przybliża do siebie społ. zróżnicowane cywilizacyjnie, kulturowo, politycznie i ideologiczno- religijnie. Są też społ. które pragną zachować identyczność. Są zbyt sztywne i skostniałe, blokując przepływ obcego nowatorstwa, co nie przyspiesza ich rozwoju.

3. Przeobrażenia najszybciej dokonują się podczas ruchów społ., czyli zbiorowych dążeń, działań zmierzających do osiągnięcia nowego stanu rzeczy w zbiorowości, instytucji w skali społ. czy ludzkości, ruch społ. wyrasta w sytuacji masowego niezaspokojenia jakiś potrzeb, wpływa na rozwój społ. Ruchy społ. można podzielić na:

a) reformatorskie- powstają gdy mniej liczna zbiorowość lub nawet b. liczna wyraża niepokój społ., nie zagrażając ładowi społecznemu, po pewnym czasie ruch łagodzi sytuacja,

b) rewolucyjna- aby były one silne i mogły zakończyć się zwycięską rewolucją stan niepokoju musi objąć szerokie masy i dotyczyć najważniejszych życiowych spraw. Ruch ten siłą w krótkim czasie chce dokonać gruntowych zmian,

c) eksperymentalne- rozwijają się w wyniku przekazu zarażenia emocjonalnego, ruch tego typu powstaje zazwyczaj wokół osób wybitnych i pozyskują sympatyków.

Elementy analizy rozwoju społ.:

1. Czynniki rozwoju społ.

2. Prawidłowości i etapy rozwoju społ., które w dziejach nauki socjologii podejmował Conte i Marks.Ustalenie praw stadialnego rozwoju pozwoliłoby przewidywać perspektywiczny rozwój społ., dokładniej go planować.

3. Zespół zagadnień wiążących się z poszukiwaniem odp. na pytanie: Jakie dziedziny rzeczywistości społ. i rodzaje jej postaw ulegają jej największym zmianom, niektóre elementy tej rzeczywistości są wyjątkowo stabilne. Zmienność zbiorowości społ. należy rozpatrywać na tle ich ciągłości, kontynuacji trwania. Jeżeli zbiorowości utrzymują swą identyczną kontynuację np. podczas rewolucji tzn. że jej fundamentalne składniki i wartości zachowały ciągłość i niezmienność.

4. Zespół zagadnień obejmujący pytania o mechanizmy zmian, dot. on wątpliwości typu: czy też przez kumulację innowacji będących produktem twórców rodzimej społ. albo innowacji wnoszonych z zewnątrz. Tak naprawdę mechanizmy zmienności nie zostały zbadane.

Podobne prace

Do góry