Ocena brak

CZYNNIKI GEOGRAFICZNY W STOSUNKACH

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Najwcześniej zauważony, najbardziej doceniany, zaliczany do grupy czynników obiektywnych i warunkujących;

- obszar terytorialny;

- położenie geogr.;

- ukształtowanie terenu;

- dostęp do morza;

- klimat;

- zasoby surowców;

- rodzaje gleby;

- nasycenie wodą;

- kształt linii brzegowej;

W przeszłości b. duży wpływ czynnika geogr.; cywilizacje i państwa powstawały tam, gdzie sprzyjający klimat, gleby (Egipt, Chiny, Babilon, Indie);

Warunki geogr. wpływały też na politykę państw (np. Anglia, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia – łatwy dostęp do morza; Panamakanał, Japoniaodległość od innych, ksenofobia); Wlk. Bryt. – flota; Rosjaimperium terytorialne – ochrona tego co zdobyte przez kolejne podboje; Chiny – Wielki Mur, fortyfikacjeizolacja;

Podobne prace

Do góry