Ocena brak

Czynniki ekonomiczne organizacyjne i polityczne

Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014

Do czynników tych należą:

1.    Ceny za artykuły rolne - powinny one zapewniać opłacalność produkcji i stymulować ją w odpowiednim kierunku.

2.    Zbyt i formy skupu - powinny one warunkować łatwą sprzedaż. Sprzedaż ta może odbywać się na wolnym rynku albo w ramach umów kontraktacyjnych, w punktach skupu lub z odbiorem bezpośrednim z gospodarstw.

3.    Dotacje, kredyty, podatki - należą one do tzw. pozacenowych instrumentów ekonomicznych. Podstawową funkcją systemu dotacji jest finansowe wsparcie ważnych dla rolnictwa działalności, jak oświata rolnicza, badania naukowe i wdrażanie ich wyników, hodowla roślin i zwierząt zarodowych. Dotacje razem z kredytami krótko- i długoterminowymi powinny przyczyniać się do szybkiej przebudowy społeczno-ekonomicznej wsi oraz do rekonstrukcji technicznej rolnictwa.

4.    Ustrój rolny - obejmuje takie zagadnienia, jak formy własności gospodarstw rolnych (prywatne, spółdzielcze, państwowe), wielkość gospodarstwa, scalanie gruntów.

5.    Polityka społeczno-gospodarcza, na którą składają się: gospodarka ziemią, alokacja nakładów, planowanie i zarządzanie w rolnictwie itp.

 

Podobne prace

Do góry