Ocena brak

Czynniki dynamiczne stanowiące podstawę dążeń ludzkich i rozwoju osobowości (dążenie do mocy, poczucie niższości)

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Człowiek dąży do doskonałości, do mocy. Na początku to dążenie wyraża się poprzez chęć bycia agresywnym (pierwotnie to dążenie miało wymiar agresji). Na ogół , gdy człowiek porównuje się z innymi widzi swoje gorsze strony, w efekcie czuje się gorszy i chce poprawić swój stan, chce być lepszym, a więc zaczyna przejawiać agresję aby być silnym i mocnym. Człowiek dąży do bycia bardziej doskonałym, ale nigdy się takim nie stanie jeżeli nie uwzględni aspektu społecznego. Człowiek nie może być doskonały jeżeli jest egoistą. Dążenie do doskonałości jest wrodzone.

Człowiek rozwija się od niższości do wyższości, do coraz większej doskonałości. Sposoby dążenia do doskonałości są indywidualne. Istotnym problemem jest poczucie niższości. Wyrasta ono z poczucia subiektywnej słabości, własnego stanu psychologicznego lub ze społecznej słabości ponieważ człowiek będąc (wg Adlera) istotą społeczną porównuje się z innymi. To poczucie niższości wyrasta z poczucia niedoskonałości. Te dwa dążenia łączą się.

Człowiek ma wewnętrzny dynamizm, który wyrasta z poczucia słabości, tym samym uruchamia dążenia do doskonałości.

Podobne prace

Do góry