Ocena brak

Czynniki determinujące system organów państwowych

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Bezpośredni wpływ na budowę systemu organów państwowych mają zasady ustrojowe, na jakich oparto ustrój polityczny danego państwa. Można wskazywać bezpośredni wpływ następujących zasad ustroju politycznego na demokratyczny charakter systemu organów:

  1. suwerenności narodu – zwierzchnia władza narodu realizowana jest poprzez akt wyborczy, w wyniku którego wyłaniane są organy przedstawicielskie; stąd wynika wysoka pozycja parlamentu jako organu władzy ustawodawczej oraz miejsce ustawy w systemie źródeł prawa,

  2. podziału władzy – wynikające z niej konsekwencje to przede wszystkim odrębność organizacyjna władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej; prowadzi to nie tylko do rozdzielenia władz, ale i do odpowiedniego ich usytuowania, które powinno wyrażać ich równorzędność, choć jest to w istocie trudne do zrealizowania (stąd występowanie w praktyce kilku modeli podziału władzy),

  3. demokratycznego państwa prawnego – zasada ta prowadzi do ścisłego rozgraniczenia kompetencji organów państwowych, do powołania instytucji prawnych stojących na straży przestrzegania tych zasad uregulowanych przez prawo,

  4. systemu przedstawicielskiego – zapewnia wpływ wyborców na skład i funkcjonowanie parlamentu, a także wyznacza relacje wzajemne między organami państwa,

  5. rządów parlamentarnych.

Podobne prace

Do góry