Ocena brak

Czynnik religijny w stosunkach

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

W przeszłości więź religijna odgrywała znaczącą rolę w polityce i była przyczyną naturalnej solidarności, jak i konfliktów. Więź religijna jest istotnym czynnikiem w formułowaniu się narodów oraz utrzymywaniu świadomości narodowej przez mniejszości narodowe. Obecnie czynnik religijny silniej wpływa na polit. państw słabiej rozwiniętych, zwłaszcza islamskich i niektórych postkomunistycznych.

W świecie dominują 4 wielkie religie: Islam, Chrześcijaństwo, buddyzm i hinduizm. Islam i Chrześcijaństwo pozyskują największą liczbę wiernych i dokonują systematycznej ekspansji na inne kontynenty.

Za słabnącą rolą religii przemawia:

- słabnięcie przywiązania do religii

- coraz mniejszy wpływ na politykę

- powstawanie nowych doktryn i ideologii

- świeckość państwa i laicyzacja społeczeństwa

- procesy globalizacyjne

- wzrost czynnika ekonomicznego

- zmiana systemu wartość społeczeństw

- nie jest już głównym stymulatorem konfliktu

- zmniejszona rola pomocy społecznej

- wzrost tolerancji

- czynnik naukowo-techniczny osłabia dogmaty religijne

- brak odpowiedzi religii na najnowsze problemy

Za rosnącą rolą religii przemawia:

- religia wiąże społeczeństwa

- pomaga ludziom w czasie konfliktów

- niesłabnące autorytety religijne - Papież, Dalej Lama, itp.

- Mniejszości narodowe opierają swą tożsamość na religii

- Konflikty o podłożu religijnym

- Powstanie partii religijnych

- Niemożność obrażania grup religijnych

- Napięcia między wielkimi religiami

- Podpisywanie konkordatów

- działanie religijnych struktur terrorystycznych

- działanie religii w problemach globalnych

- religia przechowuje spuścizną kulturową

- aktywne stereotypy religijne

- prowadzenie akcji humanitarnych

- kręgi cywilizacyjne oparte o religię

Podobne prace

Do góry