Ocena brak

Czynnik Militarny w stosunkach

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Wojnę przedstawiano jako ostateczną instancję rozstrzygania sporów md. Zanim system zbiorowego bezpieczeństwa zacznie skutecznie funkcjonować - to dysponowanie potencjałem wojskowym stanowi nadal ważny element obronności i czynnik w znaczeniu politycznym, np. posiadanie broni nuklearnej stanowi oznakę statusu mocarstwowego danego państwa.Przemysł wojskowy, wyszkolenie, sprzęt, bazy wojskowe.Państwom potrzebna jest siła militarna (około 200 konfliktów po II wojnie).

Mimo zatem używania siły jako formy odstraszania, wojny dają ludziom zatrudnienie w przemyśle zbrojeniowym. Potencjał wojskowy to siły lądowe, morskie, powietrzne ale i składniki gospodarki narodowej mające związek z możliwością uzbrojenia armii na wypadek wojny.Czynnik militarny – pełni funkcje polityczne jako instrument polityki zagranicznej państw , a także ekonomiczne i naukowo – techniczne, ponieważ potrzeby wojska są bardzo ważnym stymulatorem postępu naukowo- technicznego

CZYNNIK MILITARNY (z wykładu)

duże znaczenie, w praktyce nie wyeliminowany z życia międzynar.; siła – stały element s.m.; w ramach siły – szczególna rola siły militarnej państwa, potencjał wojskowy – różny charakter: lądowe, morskie, powietrzne; siła militarna – ważny instrument polityki zagr. (zwłaszcza mocarstw); państwa małe i średnie podnoszą swój prestiż siłą militarną; po I w. ś. około 200 konfliktów zbrojnych nie licząc interwencji zbrojnych;

czynnik militarny – wywołał w swych skutkach nowe, długotrwałe negatywne zjawiskowyścig zbrojeń, doprowadził do militaryzacji polityki; wzrost zainteresowania problemami rozbrojeniowymi; doktryny polit. przekształcają się w doktryny polit.-strategiczne; broń masowa – zmiana charakteru wojen; siła – element utrzymywania reżimów niedemokratycznych; siła militarna – używana w różnych formach: przez istnienie, demonstrację, groźbę użycia, samo użycie;

pomimo zakazu użycia czy nawet groźby użycia siły (art. 2 pkt. 4 Karty NZ) – siła jest stosowana, liczba aktów jej użycia nie maleje;

przeciwnicy jej użycia zwracają uwagę, że:

  1. siła nie jest w stanie rozwiązać żadnego problemu globalnego;

  2. niesie groźbę zniszczenia cywilizacji;

  3. posiadanie broni jądrowej nie gwarantuje osiągnięcia celów polit.;

  4. koszta zbrojeń destruktywnie wpływają na gospodarkę;

  5. użycie siły destabilizuje państwo, które jej używa;

  6. jej stosowanie obniża prestiż państwa;

  7. konflikty zbrojne odwracają uwagę od prawdziwych problemów społ.;

  8. agresja jest zakazana, dozwolona tylko wojna obronna;

  9. aneksja jest zakazana;

Podobne prace

Do góry