Ocena brak

Czynnik geograficzny

Autor /montechristo Dodano /04.01.2012

1. Zasoby i cechy charakteru terytorialnego,

2. położenie geograficzne,

3. ukształtowanie wybrzeży.

Prof. Ratzel chciał wykazać, że klimat i temperatura oddziałują na sposób życia, wpływa na życie polityczne. Monteskiusz już uwydatnił wpływ tego czynnika. Człowiek jest uzależniony od natury. GB. Mackinder mówił, że ważne są zasoby, możliwości komunikacyjne. Państwa kontynentalne są zawsze mocniejsze. Amerykanie kładą nacisk na potęgę morską. Wg. Hatingtona najważniejszy jest klimat.

Twierdzi że istnieją cykle polityczne, które sprzyjają określonym zjawiskom politycznym. Determinantem geograficznym - wyjaśnia zjawiska tylko przez pryzmat geograficzny. Czynnik geograficzny raczej warunkuje a nie przesądza o stosunkach międzynarodowych. Najbardziej został rozwinięty w szkole niemieckiej już w XIX w. Prof. Ratzel starał się wykazać, że klimat oddziałuje na sposób życia i temperament ludzi oraz życie polityczne. Wykazał, że nowoczesne państwa rozwijały się głównie w sferze umiarkowanej. Wykazywał, że mieszkańcy północy wykazują większe wartości fizyczne i moralne, co predystynuje ich do odegrania roli politycznej.

Również w innych krajach takie poglądy znajdowały swoich zwolenników, np. Monteskiusz czy Roussou. Amerykanin Wheeler uważał, że istniejące cykle klimatyczne, które sprzyjają określonym zjawiskom politycznym, tzw. złote wieki historii występują głównie w okresach przejściowych od zimnej do ciepłej fazy stuletniego cyklu klimatycznego. W naszym stuleciu dzięki szybkiemu postępowi technicznemu i zmianie układu sił straciło znaczenie pojęcie granic naturalnych. Oczywiście stanowisko geograficzne odgrywa pewną rolę w życiu ludzi ale obecnie nie jest zjawiskiem decydującym.

Podobne prace

Do góry