Ocena brak

Czynnik ekonomiczny w stosunkach

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Czynnik ekonomiczny, czyli potencjał gospodarczy państw zawsze warunkował ich pozycję międzyn. W starożytności i średniowieczu składały się na niego zasoby naturalne, żywności wyroby rzemiosła. W epoce wielkich odkryć geogr. Pojawiło się nowe zjawisko, którego znaczenie ostatnio wzrasta – uzależnienie gospodarek poszczególnych państw od stanu i tendencji gospodarki światowej lub regionalnej. Wśród bogactw naturalnych decydujące znaczenie zyskiwały kolejno: żelazo, węgiel, stal.

Metale kolorowe, ropa i uran. Epoka przemysłowa spowodowała wzrost znaczenia potencjału gospodarczego w ocenie pozycji i bezpieczeństwa państwa na arenie międzyn. oraz stale pogłębianie się zróżnicowania państw spowodowane nierównością w poziomie i tempie rozwoju ekonomicznego. Potencjał gosp. Stanowi podstawę potęgi, ale tylko wtedy, gdy jest świadomie wykorzystywany jako narzędzie polityki zagranicznej. Współcześnie aktywny udział w handlu i gospodarce światowej daje zarówno możliwości wpływania na inne państwa i odpieranie ich nieprzyjaznych działań, jak i rodzi niebezpieczeństwo nadmiernej zależności np. od obcych źródeł energii.

Czynnik ekonomiczny stymulowany jest przez postep w nauce i technice. Kapitał ekonomiczny stanowi dobry środek w procesie przeforsowania własnych interesów. Bezpieczeństwo ekonomiczne i rozwój jest teraz ważniejszy niż podboje. Śą mocarstwa które nie mają broni a oddziaływuja na politykę międzynarodową. Zamiast sankcji militarnych stosuje się sankcje gospodarcze. Wpływom ulegaja państwa słabe ekonomicznie. Pojawia się nowy uczestnik stosunków, zrodzony z czynnika ekonomicznego – korporacje trans narodowe. Czynnik ekonomiczny rodzi globalizację.

Podobne prace

Do góry