Ocena brak

Czym zajmuje się ziołolecznictwo?

Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012

Ziołolecznictwo to tradycyjna metoda terapeutyczna polegająca na wykorzystaniu ziół w leczeniu chorób - znana w większości społeczeństw, a jednocześnie coraz popularniejsza forma medycyny alternatywnej. Wiele leków stoso­wanych we współczesnej medycy­nie jest pochodzenia roślinnego. Jednak zielarze wolą stosować roś­liny w formie naturalnej- twierdząc, ze zioła są tylko wtedy skuteczne.
Człowiek od dawna wykorzystywał rośliny w celach leczniczych. Ich właściwości opi­sywano w książkach zwanych zielnikami. Pierwszy znany nam zielnik został napisany pra­wie 5000 lat temu przez (albo pod kierunkiem) chińskiego cesarza Szen Nunga. Książka nosiła tytuł Pen-tsao-king i zawierała opisy leczniczych zastosowań ponad 300 roślin. Chociaż zielnik nie przetrwał do dnia dzisiejszego, wiemy o nim z wie­lu innych prac, których autorzy powoływali się na Pen-tsao-king.

Podobne prace

Do góry