Ocena brak

Czym zajmuje się psychoterapia?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Psycholodzy mają do dyspozycji różne rodzaje terapii. Niektóre z nich są kontrowersyjne, w wielu wypadkach trudno bowiem z całą pewnością określić stopień sku­teczności leczenia. Jednak najważ­niejsze jest, że dzięki tej różnorod­ności specjaliści mogą wybrać właściwą terapię nawet w skompli­kowanych i trudnych przypadkach.
Dokładna liczba terapii psychologicznych nie jest znana. Poza podjęciem działań czysto medycznych, jak kuracja farmakologiczna czy elektrowstrząsowa, które zresztą stosuje się zwykle w ostateczności, człowiek z zaburzeniami psychicznymi może być poddany leczeniu z wy­korzystaniem różnych technik psychoterapeutycz­nych. Niektóre z nich są znane i praktykowane od wielu lat, inne wynaleziono stosunkowo niedaw­no lub były stosowane rzadko i nie jesteśmy do końca pewni ich skuteczności.
Wybór kuracji
Z wielu różnorodnych technik terapeutycznych lekarz lub psycholog musi wspólnie z pacjentem wybrać odpowiednią terapię. Wybór będzie także zależny od oczekiwań i potrzeb pacjenta albo od tego, co wie na temat poszczególnych psychotera­peutów i metod, w których się specjalizują.
W wielu przypadkach lekarz ogólny lub lekarz psychiatra zaleca odpowiednią kurację, ale często decyzję podejmuje sam pacjent, nie zawsze świadomy możliwości wyboru innych sposobów leczenia. Często terapeuta jest szczegółowo zaznajomio­ny jedynie z kilkoma sposobami leczenia, w któ­rych się specjalizuje.

Podobne prace

Do góry