Ocena brak

Czym zajmuje się okulistyka?

Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012

Jeśli w wyniku uderzenia w oko nękają nas silne bóle głowy albo jeśli przypadkowo skaleczymy oko, lekarz rodzinny skieruje nas do okulisty.
Okulistyka to dział medycyny zajmujący się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób narządu wzroku i zaburzeń widze­nia. Lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie nazywamy okulistami. Muszą oni nie tylko posia­dać szeroką wiedzę na temat oka, jego anatomii, fizjologii, chorób i metod leczenia, ale także posia­dać sprawność manualną.
Codziennym zajęciem okulisty jest badanie wzroku i korygowanie nieprawidłowości widzenia. Do najpowszechniejszych wad wzroku należą krót­kowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm. Każda z nich polega na tym, że jedna lub obie soczewki w oku nie skupiają prawidłowo fal świetlnych. Dlatego pacjenci muszą nosić okulary lub soczewki kontaktowe, które kompensują zaburze­nia pracy anatomicznej soczewki.
Okulary korekcyjne służą do wyrównywania wad układu optycznego lub wad mięśni oka i mogą być wyposażone w szkła sferyczne, cylindryczne, sferocylindryczne lub pryzmatyczne; pierwsze trzy rodzaje są stosowane do wyrównywania niedo­skonałości układu optycznego, a ostatnie - do wspomagania pracy oka przy niedowładzie mięśni tego narządu. Coraz więcej osób zaczyna nosić soczewki kontaktowe korygujące wady wzroku. Soczewki kontaktowe, cienkie wypukłe soczewki nakładane wprost na gałkę oczną, są szczególnie polecane osobom z dużymi wadami wzroku, które musiałyby nosić grube i ciężkie szkła okularowe. Rozróżniamy soczewki kontaktowe miękkie i twar­de. Dobieraniem odpowiednich soczewek, jak i szkieł okularowych, zajmuje się lekarz okulista. Przy stosowaniu soczewek kontaktowych szcze­gólne znaczenie ma zachowanie odpowiednich zasad higieny - regularne odkażanie specjalnymi płynami, dokładne mycie rąk przed zakładaniem soczewki, przestrzeganie czasu noszenia. Niewłaściwe używanie soczewek kontaktowych może prowadzić do schorzeń rogówki oka, dlatego wy­magana jest okresowa kontrola specjalistyczna.
Poza wadami wzroku okulista zajmuje się in­nymi schorzeniami oka. Przeprowadza skompli­kowane badania wzroku, wykrywa choroby i pro­wadzi terapię farmakologiczną bądź przeprowadza zabieg chirurgiczny. Skomplikowane operacje mają na celu nie tylko poprawę ostrości widzenia, ale czasem ratują wzrok.

Podobne prace

Do góry