Ocena brak

Czym zajmuje się nauka o finansach publicznych

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska i procesy związane z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Nauka o FP bada przyczyny dla których tworzy się fundusze publiczne, jak też różnorodne skutki jakie wywołuje ich tworzenie. Nauka o FP wyjaśnia treść ekonomiczną i społeczną funduszy publicznych, stara się uchwycić związki przyczynowo-skutkowe między gromadzeniem publicznych środków pieniężnych a procesami gospodarowania, procesami społecznymi i politycznymi.

Teorie FP były i są podstawą polityki państwa w zakresie wydatkowania publicznego. Związek FP z funkcjonowaniem całej gospodarki narodowej sprawia że teorie FP stanowiły element ogólnej teorii ekonomicznej i wyprowadzanych z niej doktryn ekonomicznych i społecznych.

Podobne prace

Do góry