Ocena brak

Czym zajmuje się mikrobiologia?

Autor /Nelly Dodano /31.01.2012

Mikrobiologia, zajmuje się głównie wykrywaniem i identyfikowaniem drobnoustrojów, zwykle bak­terii, ale także wirusów i innych mikrobów, jak mi­kroskopijne jednokomórkowe pasożyty wywołu­jące malarię, śpiączkę i inne choroby.
Próbka tkanki pobranej do badania mikrobiolo­gicznego musi być sterylna, gdyż w przeciwnym wypadku wyniki zostaną zafałszowane przez drobnoustroje wprowadzone podczas pobierania próbki. Próbki wkłada się do pojemników z galare­towatą substancją odżywczą (pożywką) sporządzo­ną z agaru - produktu otrzymywanego z krasnorostów występujących w oceanach.
W sprzyjających warunkach drobnoustroje roz­mnażają się i tworzą małe, okrągłe kolonie. Badanie rozwoju drobnoustrojów na różnych pożywek i oglądanie ich pod mikroskopem po­zwala na dokładne rozpoznanie ich gatunku. Wyhodowane kultury drobnoustrojów można także poddawać działaniu różnych antybiotyków w celu stwierdzenia, który lek działa najskuteczniej na określony szczep bakterii.
Działem ochrony zdrowia wykorzystującym metody mikrobiologii jest epidemiologia. Pracow­nicy stacji sanitarno-epidemiologicznych badają zasoby wodne, gospodarstwa rolne, zakłady prze­twórstwa spożywczego oraz sklepy, restauracje, rzeźnie i inne miejsca związane z żywieniem publicznym pod kątem zachowania higieny. Osoby zatrudnione w tych placówkach także przechodzą okresowe badania zdrowotne.

Podobne prace

Do góry