Ocena brak

Czym zajmuje się hematologia?

Autor /Nelly Dodano /31.01.2012

Krew jest płynem niezwykle złożonym. Zawiera trzy główne rodzaje komórek — czerwone krwinki (erytrocyty), białe krwinki (leukocyty) oraz płytki krwi. Krew przenosi także cząstki tlenu i dziesiąt­ki składników pokarmowych, soli mineralnych, hormonów i innych substancji. Hematologia to gałąź patologii, która specjalizuje się w badaniu krwi, jej składu morfologicznego i nieprawidło­wości budowy komórek krwi.
Badanie próbki krwi jest jednym z podstawo­wych, wykonywanych rutynowo badań. Obecnie przeważająca większość czynności związanych z badaniem krwi jest wykonywana za pomocą spe­cjalnych urządzeń. O wiele bardziej skompliko­waną operacją jest pobieranie i badanie szpiku kost­nego, który jest miejscem produkcji komórek krwi. Badanie takie wykonuje się przy podejrzeniu róż­nych rodzajów nowotworu.
Lekarz hematolog wykorzystuje wyniki badań próbek krwi, by ocenić zmiany zachodzące w skła­dzie komórkowym krwi obwodowej oraz szpiku. Na przykład jeśli erytrocyty są małe i jasnoczerwone, można podejrzewać anemię wywołaną niedo­borem żelaza, podczas gdy nieprawidłowy kształt leukocytów nasuwa podejrzenie białaczki.

Podobne prace

Do góry