Ocena brak

Czym zajmuje się fizykoterapia?

Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012

Fizykoterapia jest działem medycyny, w którym wykorzystuje się bodźce mechaniczne, cieplne i elektryczne oraz różne rodzaje promieniowania do leczenia różnorakich schorzeń i przywracania funkcji narządów, zwłaszcza narządów ruchu. Rozróżniamy różne formy fizykoterapii:
Elektroterapia, w której wykorzystuje się prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej czę­stotliwości, wywierające w odpowiednich warun­kach leczniczy wpływ na skórę, mięśnie i inne tkan­ki. Pole elektryczne stymuluje tkanki i przyspiesza proces leczenia, łagodzi nerwobóle i przewlekłe zapalenia nerwów, stymuluje gojenie się kości. Zabieg taki jest bezbolesny, podczas jego wykony­wania do skóry przykłada się metalowe elektrody, między którymi biegnie prąd elektryczny o róż­nym natężeniu.
Galwanizacja polega na leczeniu prądem sta­łym. Do leczenia tą metodą kieruje się między in­nymi pacjentów z nerwobólami, zapaleniem ner­wów, zespołami bólowymi w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów, kręgosłupa i dyskopa­tii lub bólem reumatycznym.
Jontoforeza to wprowadzanie leków za pomocą prądu stałego. Stosuje się ją w przypadkach wy­stępowania szpecących blizn, przykurczy bliz­nowatych, utrudnionego zrostu kości, zaburzeń naczyniowo-ruchowych, różnego rodzaju bólów.
• Elektrostymulacja ma na celu zniesienie lub zmniejszenie spastyczności mięśni; do zabiegu
kieruje się pacjentów po udarze, operacjach neu­rochirurgicznych mózgu, urazach rdzenia kręgo­wego czy dzieci z porażeniem mózgowym.
Prądy diadynamiczne wykazują silne działanie przeciwbólowe i przekrwienne, a służą przede wszystkim do leczenia zespołów bólowych, ner­wobólów, zapaleń okołostawowych.
Diatermia to forma elektroterapii, w której wykorzystuje się energię cieplną powstałą pod wpływem działania pola elektrycznego lub magne­tycznego na tkanki, w celu leczenia przewlekłych zapaleń stawów, gośćca, nerwobólów, zapalenia zatok przynosowych, ucha, migdałków.
• Terapuls to terapia impulsowym polem magne­tycznym wielkiej częstotliwości, polegająca na usuwaniu stanów zapalnych, działa przeciwbólowe-oraz przeciwobrzękowo, jak również przyspiesza wchłanianie się krwiaków.
• Terapia ultradźwiękowa polega na skierowaniu fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości na te okolice ciała, które wymagają leczenia. Zabieg ten zmniejsza stany zapalne, poprawia krążenie i wpra­wia w ruch płyny tkankowe.
• Terapia promieniami podczerwonymi wykorzy­stuje działanie ciepła, działa przeciwbólowo i po­prawia krążenie, zmniejsza napięcie mięśni.
• Magnetoterapia wykorzystuje lecznicze działa­nie pola magnetycznego malej częstotliwości. Za­biegi takie wykonuje się - podobnie jak w innych formach elektroterapii, przy złamaniach kości, leczeniu ran, oparzeń, urazów więzadeł i ścięgien, migrenach.
• Światłolecznictwo, drugi dział fizykoterapii, polega na wykorzystaniu energii świetlnej w prak­tyce terapeutycznej. Sollux, czyli światło pod­czerwone stosuje się w leczeniu przewlekłych i ostrych stanów zapalnych, zapaleniach stawów, zespołów bólowych, zapaleń skóry i tkanek mięk­kich. Promieniowanie nadfioletowe stosuje się w leczenia krzywicy, trądziku pospolitego, czy-raczności, łysienia plackowatego, łuszczycy czy nieżytu oskrzeli.
Krioterapia (leczenie zimnem) polega na obni­żeniu temperatury skóry i położonych pod nią tka­nek przez przykrycie ich owiniętym w ręcznik lodem lub wodą z lodem. Zabieg ten pobudza krą­żenie, zmniejsza obrzęki i redukuje ból. Krioterapia wykorzystuje także ciekły azot do zamrażania powierzchownych zmian skóry albo błon śluzo­wych, jak naczyniaki. czy brodawczaki.
Hydroterapia to zabiegi wykorzystujące leczni­cze działanie wody. Ćwiczenia wykonywane w ba­senie z ciepłą wodą rozluźniają mięśnie i działają przeciwbólowo. Hydroterapia znajduje zastoso­wanie w leczeniu paraliżu, reumatyzmu, schorzeń kręgosłupa. Do form hydroterapii należy także pły­wanie (które można uprawiać bez obecności wykwalifikowanego fizjoterapeuty). Pływanie jest połączeniem ćwiczeń fizycznych i relaksacyjnych, jest także świetną formą rozgrzewki przed bardziej wyczerpującym wysiłkiem. Mianem hydroterapii określa się także natryski, polewania, nacierania czy okłady.
• Ciepłoterapia zmniejsza ból; często wykorzy­stuje się tę formę fizykoterapii do rozluźniania zesztywniałych stawów u chorego na przewlekłe zapalenie stawów. Źródłem ciepła może być ter­mofor, ciepła woda, w której zanurzamy kończy­nę, czy roztopiony wosk, którym ją smarujemy. Leczenie ciepłem może być także wykorzystywa­ne w profilaktyce.

Podobne prace

Do góry