Ocena brak

Czym zajmuje się fizjoterapia?

Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012

Fizjoterapia to dział medycyny, który zajmuje się wykorzystaniem różnych postaci energii występują­cych w przyrodzie (ciepła, energii kinetycznej, elektrycznej i promie­niowania). Wiele stosowanych w niej metod zostało przejętych z dawnej medycyny ludowej, a dzię­ki zdobyczom współczesnej wiedzy zostały rozwinięte i udoskonalone.
P odczas meczu piłkarskiego często obserwu­je się takie sceny; kiedy gracz zostanie kop­nięty przez współzawodnika albo odniesie inny niezbyt groźny uraz mięśni, zranione miejsce masuje się gąbką nasiąkniętą zimną wodą, a na­stępnie spryskuje środkiem uśmierzającym ból. Chorą kończynę można także zabandażować w celu podtrzymania naderwanej tkanki mięśniowej. Jest to klasyczny przykład zastosowania fizjoterapii, a czynności te wykonuje najczęściej doświadczo­ny fizjoterapeuta.
Jednak w większości przypadków zabiegi z za­kresu fizjoterapii wykonuje się w szpitalu. Zabiegi te polegają na leczeniu urazów lub kalectwa za pomocą takich metod jak masaż, ćwiczenia uspraw­niające, nagrzewanie czy zastosowanie ultradź­więków. Fizjoterapeuci odgrywają ważną rolę w przywracaniu zdolności wykonywania ruchów pacjentom, którzy odnieśli kontuzje podczas upra­wiania sportu, zostali unieruchomieni z powodu złamania kości albo poważnego oparzenia, lub też choroba przykuła ich do łóżka albo zmusiła do korzystania z wózka inwalidzkiego. Gdyby nie zabiegi fizjoterapeutyczne dolegliwości tych cho­rych mogłyby się pogłębić. Fizjoterapeuci prowa­dzą także rehabilitację ofiar udarów, porażenia mózgowego i polio, a także pomagają zmniejszyć ból związany ze sztywnością stawów występującą w gośćcu. Program zajęć ustalonych przez fizjote­rapeutę pozwala pacjentom poprawić koordynację ruchów^, kontrolować pracę mięśni i utrzymać ela­styczność stawów.

Podobne prace

Do góry