Ocena brak

Czym zajmuje się farmacja?

Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012

Farmaceuci muszą zapoznać się nie tylko z chemicznymi włas­nościami leków i sposobem ich oddziaływania na organizmy ludzi i zwierząt, ale takie z przygotowy­waniem gotowych leków (tabletek, zastrzyków, i tak dalej).
F armacja obejmuje wszystkie aspekty przy­gotowywania i rozprowadzania leków i środ­ków medycznych. Farmaceuci (absolwenci wydziałów farmacji posiadający tytuł magistra) muszą znać skład chemiczny, sposób przygoto­wywania i farmakologię leku. Chemicy analizują budowę cząsteczkową i jego własności. Następnie z tych związków chemicznych o leczniczych wła­snościach produkuje się tabletki, zastrzyki, maści i aerozole. Farmakolodzy badają oddziaływanie leków na ludzi i zwierzęta.

Podobne prace

Do góry