Ocena brak

Czym zajmuje się ekonomia? Jakie są podstawowe problemy ekonomii?

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Ekonomia jest nauka, badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Zasoby, którymi ludzie dysponują są przekształcane w trakcie procesów produkcyjnych w dobra i usługi zaspokajające określone potrzeby. Dążeniem ludzi jest zaspokojenie wszystkich potrzeb w stopniu maksymalnym. Niestety, nie jest to możliwe głównie z racji ograniczonych zasobów. O ile potrzeb może być nieskończenie wiele, o tyle zasoby umożliwiające zaspokojenie tych potrzeb są najczęściej ograniczone. W konsekwencji człowiek musi gospodarować tzn. dokonywać wyborów ekonomicznych – decydować na co przeznaczyć stosunkowo rzadkie zasoby, które są do jego dyspozycji i jakie potrzeby zaspokoić. Decyzja gospodarcza posiada zawsze dwa aspekty – pozytywny i negatywny. Aspekt pozytywny oznacza dokonanie wyboru, jakie cele gospodarcze będziemy realizować oraz jakie zasoby przeznaczymy na osiągnięcie tych celów. Aspekt negatywny oznacza konieczność rezygnacji z innych celów, na osiągnięcie których moglibyśmy przeznaczyć posiadane zasoby.

Podstawowe problemy ekonomiczne sprowadzają się do sformułowania pytań:

CO? (wytwarzać, co konsumować, co produkować) dotyczy towaru, jaki będzie wytwarzany i dostarczany na rynek. Określa nam alokacje zasobów (rozmieszczenie zasobów, skierowanie dóbr i usług np. w gospodarstwie domowym)

JAK? W jaki sposób? Jakie metody i techniki stosujemy w procesie produkcji?

Odpowiedz na pytanie jak? – oznacza określone proporcje pomiędzy wykorzystaniem poszczególnych zasobów. Zasoby są bowiem względem siebie komplementarne jak i substytucyjne.

Komplementarność – uzupełnianie się (dopełnianie) zasobów, nie może, bowiem istnieć żaden system produkcyjny w którym zabrakłoby któregoś z zasobów.

Substytucyjność – substytucja oznacza wzajemne zastępowanie (wymianę jednego na drugie) Oznacza to, ze w pewnych granicach są produkty wymienialne. Mamy na myśli substytucje zachodzącą miedzy dwoma czynnikami np. praca i kapitałem. Dotyczą naszych procesów konsumpcyjnych.

Dla kogo? Ile? Dotyczy rozmiarów produkcji i ile bieżącej produkcji przeznaczymy na produkcje przyszłości

Szukanie właściwych proporcji miedzy wolnością od a wolnością do.

Dla kogo? – odnosi się do gospodarki jako całości

Zasada według potrzeb – wszyscy jesteśmy równi. Produkty dzielone wg środków, jakie poszczególne jednostki posiadają ekonomicznie.

Podobne prace

Do góry