Ocena brak

Czym zajmuje się analityka medyczna?

Autor /Nelly Dodano /31.01.2012

Analityka medyczna zajmuje się identyfikowaniem i wykonywaniem pomiarów rozmaitych związków chemicznych występujących we krwi, moczu, kale, sokach żołądkowych i innych płynach i tkankach organizmu. Do tych związków chemicznych nale­żą: tlen rozpuszczony we krwi, hormony, enzymy, sole mineralne i składniki mineralne oraz setki innych substancji.
Przykładowo ludzie chorzy na cukrzycę wyko­rzystują testy chemiczne do badania poziomu cukru we krwi i na podstawie wyników modyfikują lecze­nie insuliną. Ocena występowania określonych enzymów czy hormonów ułatwia uściślenie roz­poznania klinicznego choroby pacjenta i w związ­ku z tym analitycy medyczni współpracują z leka­rzami wielu specjalności.

Podobne prace

Do góry