Ocena brak

Czym zajmują się banki komercyjne?

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Wg polskiego prawa bankowego działalność banków to : gromadzenie środków pieniężnych; udzielanie kredytów; prowadzenie rachunków bankowych; prowadzenie rozliczeń pieniężnych; obrót papierami wartościowymi; konta depozytowe; udzielanie poręczeń i gwarancji; obrót wartościami dewizowymi; emisja papierów wartościowych; obrót nieprzerobionym złotem, platyną; udostępnianie skrytek bankowych.

Banki komercyjne zajmują się działalnością depozytowo-kredytową, prowadzą rozliczenia pieniężne.

Świadczą określone usługi niezbędne z pkt. widzenia społecznego (obsługa obrotu gotówkowego i bezgotówkowego) i jednocześnie są przedsiębiorstwami, których celem powinno być osiąganie zysku. Realizacja tego celu wymaga: zachowania płynności przestrzegania przepisów finansowych i rozliczeniowych;· działania, które zapewniło by zaufania do banku.

Podobne prace

Do góry