Ocena brak

Czym są zatrucia?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Trucizny, czyli toksyny, po przeniknięciu do organizmu w krótszym lub dłuższym czasie wywołują uszkodzenia narządów wewnętrznych, a czasami nawet śmierć. Objawy i skutki zatrucia zależą w równej mierze od rodzaju, jak i ilości oraz mocy toksyny.
Substancje toksyczne mogą dostać się do orga­nizmu drogą pokarmową, oddechową, przez skórę albo błonę śluzową lub bezpośrednio do krwi (w wyniku iniekcji lub ukąszenia). Poprzez krwiobieg zostają szybko przetransportowane do wszystkich komórek ciała.
Wiele osób na co dzień nieświadomie przyjmuje niewielkie ilości substancji toksycznych znajdują­ce się w pokarmach. Na przykład zjadając nie umyte, zanieczyszczone środkami chemicznymi owoce wprowadzamy do organizmu niewielkie ilo­ści pestycydów. W procesie trawienia owoce zo­stają rozłożone w jelicie cienkim na składniki pokarmowe i inne substancje, które następnie do­stają się do krwiobiegu i przenikają do wątroby i ne­rek. Narządy te zajmują się filtrowaniem wielu zbędnych substancji, w tym toksyn, które później zostają wydalone z moczem i kałem. Jeśli jednak do organizmu dostanie się jednorazowo duża ilość substancji toksycznych, system oczyszczania jest przeciążony i nie może skutecznie poradzić sobie z ich usunięciem. W konsekwencji trucizny zosta­ją zatrzymane w organizmie i mogą wyrządzić znaczne szkody.

Podobne prace

Do góry