Ocena brak

Czym są użądlenia owadów?

Autor /Deresz Dodano /31.01.2012

Największe niebezpieczeństwo użądlenia przez owady panuje w lecie i jesienią, zwłaszcza w lasach i w pobliżu zbiorników wodnych.
U żądlenie to ukłucie przez owada i wpro­wadzenie za pomocą wydłużonej części narządu gębowego jadu pod skórę, co czę­sto powoduje odczyn zapalny i uczulenie. Obszar wokół użądlenia zaczyna swędzieć, ponieważ orga­nizm natychmiast uaktywnia swoje siły obronne, czyli układ immunologiczny, i zaczyna produko­wać związki chemiczne, które mają odeprzeć atak. W niektórych przypadkach żądło pozostaje w miej­scu ukłucia i musi zostać usunięte.
Większość użądleń owadów to niewielkie zra­nienia, które nie wymagają interwencji lekarza. Najlepiej w miejscach nawiedzanych przez duże populacje owadów zakrywać maksymalnie skórę i zastosować preparat odstraszający owady. Jednak nawet najskrupulatniejsze przestrzeganie środków ostrożności nie uchroni nas w stu procentach przed użądleniem owadów.

Najwięcej użądleń notuje się latem i jesienią, wtedy to bowiem owady są najbardziej aktywne. Ataku­jące ludzi owady zamieszkują tereny w pobliżu jezior, lasów i plaż, mogą to być muchy, które nie­przyjemnie kłują, jednak nie są niebezpieczne, jak i inni przedstawiciele świata owadów. Latem może dojść do spotkania z pszczołą, osą lub szerszeniem. Jeśli chodzi o pszczoły, w żądło jest wyposażona tylko pszczoła robotnica. Po użądleniu owad ginie, jednak wprowadzone za pomocą żądła substancje mogą wywołać gwałtowną reakcję alergiczną i do­kuczliwy ból. Także osy i szerszenie wzbudzają strach, gdyż ich użądlenie jest bardzo bolesne. Zwłaszcza użądlenie tego ostatniego może być nie­bezpieczne dla naszego zdrowia, a nawet życia, podobnie jak użądlenia spowodowane przez rój pszczół (użądlenia wielokrotne).
Innymi niebezpiecznymi owadami są mrówki. Mrówki mogą przypadkowo dostać się między skó­rę a odzież, może się też zdarzyć, że usiądziemy na mrowisku. W takiej sytuacji mrówki mogą ukłuć, ugryźć albo wydzielać kwas mrówkowy.
Lato to także zagrożenie ze strony komarów. Nie wszystkie gatunki tych owadów wydają pod­czas latania dźwięki, które mogłyby być ostrzeże­niem przed ich obecnością. Użądlenia komarów występujących w naszym obszarze geograficznym są wprawdzie bardzo dokuczliwe, ale nie są nie­bezpieczne dla zdrowia, jak na przykład użądlenia komara widliszka przenoszącego pasożyty malarii. Niektóre owady takie jak moskity i komary są szczególnie aktywne o zmierzchu.
W tropikalnych, pagórkowatych okolicach mo­żemy natknąć się na skorpiona. Choć skorpion nie jest owadem, w jego ogonie kryje się jadowity ko­lec, który zostaje wysunięty na przykład wtedy, gdy ktoś usiądzie albo stanie na tym stawonogu. Znanych jest około 600 gatunków skorpionów, ale jad większości z nich nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Niebezpieczny jad ma przeważnie dzia­łanie hemolityczne i rzadko jest śmiertelny. Naj­częściej w wyniku ukłucia pojawia się ostry ból, obrzęk, zmiana zabarwienia skóry i martwica. Gorzej, jeśli trafimy na gatunek wydzielający jad neurotoksyczny - może on doprowadzić do śmier­ci ofiary w wyniku porażenia ośrodka oddechowe­go. Człowiekowi ukłutemu przez skorpiona należy udzielić pomocy. Konieczne jest natychmiastowe podanie surowicy przeciwjadowej. W oczekiwaniu na przybycie pomocy medycznej należy unieru­chomić chorą kończynę.

Podobne prace

Do góry