Ocena brak

Czym są torsje (wymioty)?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Torsje, inaczej wymioty, to gwałtowne zwró­cenie treści żołądka przez przełyk i jamę ustną.
Torsje rzadko utrzymują się dłużej niż 48 godzin. Wymioty pojawiają się najczęściej w wyniku podrażnienia „ośrodka wymiotnego" znajdującego się w tworze siatkowatym rdzenia przedłużonego bodźcami pochodzącymi od błony śluzowej żołądka lub jelit. Czynnikami drażniący­mi błonę śluzową może być zatrucie pokarmowe, trucizny, środki żrące lub produkty alkalizujące kwaśną treść żołądka.
Wymioty występują także u osób cierpiących na chorobę lokomocyjną i kobiet ciężarnych. Czyn­niki psychiczne — obrzydzenie, przestrach — rów­nież mogą wywoływać odruch wymiotny. Po­drażnienie błony śluzowej żołądka towarzyszy zapaleniu żołądka i jelit, zapaleniu wyrostka robaczkowego i chorobie wrzodowej. Powtarzające się torsje mogą wskazywać na poważną chorobę, zwłaszcza w przypadku wymiotów krwawych. W większości przypadków zwracanie pokarmów poprzedzają określone objawy: mdłości, dziwny smak w ustach, częste przełykanie śliny, a czasami zawroty głowy. Mogą pojawić się także niestraw­ność i ból między łopatkami.

Podobne prace

Do góry