Ocena brak

Czym są promienie Röntgena?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

Przez kilka lat po odkryciu promieni X (nazwanych później promieniami Röntgena) oraz promie­niotwórczości (dokonał tego Henri Becquerel w 1896 roku) uważano powszechnie, że oba zja­wiska są po prostu strumieniami cząstek. Ten punkt widzenia zyska! na popularności, gdy Thomson w 1897 roku stwierdził, że promienie katodowe to strumień elektronów. W 1906 roku angielski fizyk Charles Barkla (1877-1944), badając rozpraszanie promieni X na węglu, odkrył, że atomy węgla za­wierają po 6 elektronów. Jednocześnie Niemiec Max von Laue (1879-1960) zauważył, że promie­nie Röntgena ulegają dyfrakcji na kryształach siarczku cynku. Dyfrakcja jest właściwością fal. Okazało się więc, że promieniowanie X to fala elek­tromagnetyczna o bardzo wysokiej częstotliwości. W tym samym 1906 roku Albert Einstein wyjaśnił, w jaki sposób promienie X mogą powodować świe­cenie napromieniowanego nimi luminoforu.
Pierwszą dziedziną, w której promienie Röntgena znalazły praktyczne zastosowanie, była medy­cyna. Promienie X mają bowiem zdolność przeni­kania prawie wszystkich substancji, w tym tkanki ciała. Już w 1896 roku promienie X były wykorzy­stywane we Francji do diagnozowania gruźlicy. Podczas I wojny światowej rentgenografia służy­ła do poszukiwania kul i odłamków w ciałach zra­nionych żołnierzy. Stopniowo uświadamiano sobie, że promienie Röntgena są szkodliwe i ograniczo­no stosowanie tej formy diagnostyki.

Podobne prace

Do góry