Ocena brak

Czym są prawa autorskie w internecie?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Format MP3 i sam Internet przysporzyły kłopotów przodującym firmom fonograficznym. Z chwilą, gdy oprogramowanie do MP3 stało się ogólnodostępne, strony WWW zaczęły prześcigać się w oferowaniu plików muzycznych w tym for­macie do skopiowania gratis. Użytkownicy zaczęli wymieniać się swymi kolekcjami płyt CD poprzez Sieć, a nawet handlować nimi. Jako że nie ma zauważalnej łożnicy w jakości pomiędzy muzyką z CD, a tą z MP3, wielu ludzi stwierdziło, że nie ma sensu płacić za płyty. Firmy fonograficzne toczą zaciętą walkę o wyeliminowanie witryn interne­towych oferujących nielegalnie muzykę z pomi­nięciem praw autorskich.

Rozważania dotyczące praw autorskich i bezpie­czeństwa przesyłania danych są aktualnie najistot­niejszymi tematami dyskutowanymi w kontekście Internetu. Sieć rozrasta się w tempie, którego nikt nie przewidywał. Jest siecią międzynarodową i dla­tego nie jest przez nikogo sterowana, ani kontro­lowana - co więcej, jest nawet nieco anarchiczna. Rządy wielu państw starają się w różny sposób osiągnąć pewien stopień kontroli nad Siecią w swo­ich własnych krajach, a główne koncerny medial­ne próbują zdominować rynek. Akcje kompanii internetowych idą w górę w naprawdę szybkim tempie, jednak należy mieć na uwadze, że zaledwie kilku z tych organizacji działalność w Internecie przynosi dochód.
Wielkie koncerny medialne są poważnie ziry­towane sieciową demokracją-każdy może założyć sobie stronę WWW, a nawet zarejestrować swoją własną nazwę domeny za niewielką cenę. W ten sposób każdy staje się potencjalnym dostawcą informacji, co zagraża pozycji telewizji, radia i pra­sy jako monopolistów medialnych. Niezależnie od tego jednak zawsze będzie w Sieci zapotrzebo­wanie na cieszących się odpowiednio dobrą opi­nią, odpowiedzialnych i rzetelnych dostawców informacji. Internet co prawda daje dostęp do „naj­większej biblioteki świata", jednak ogromna część zawartych tu informacji jest nierzetelna, niewery-fikowalna, bądź po prostu nieprawdziwa. W ciągu ostatnich 10 lat Internet przeszedł olbrzymie zmia­ny i powoli wychodzi z okresu burzliwego dzie­ciństwa. Nikt nie potrafi powiedzieć, jak będzie wyglądał na progu dorosłości.

Podobne prace

Do góry