Ocena brak

Czym są Mitochondria

Autor /Felix Dodano /11.10.2011

Mitochondria - to centra energetyczne komórki, występują we wszystkich komórkach eukariotycznych , liczba oraz kształt i struktura zależą od aktywności metabolicznej danej komórki, czyli od intensywności oddychania tlenowego, które zachodzi w mitochondriach.Mają one najczęściej od 0,5 do 1 um długości, mają kształt cylindryczny.

M. to 2 błony, z których wewn. Ma b. dużą powierzchnię dzięki tworzeniu licznych wypukleń, zwanych grzebieniami oraz macierz która wypełnia wnętrze struktury. W macierzy znajduja się m.in. koliste cząsteczki mitochondrialnego DNA oraz rybosomy. Zewn. Błona mitoch. Jest wysoce przepuszczalna, zaś wewn. Jest b. wybiórcza. Zachodzą w mitochondriach różnorodne przemiany chemiczne.

Podobne prace

Do góry