Ocena brak

Czym są minerały?

Autor /Zemi Dodano /31.01.2012

Skorupa ziemska jest w przeważa­jącej części zbudowana z minera­łów, wśród których występują zarówno cenne kruszce, np. diamenty, jak i doza pospoli­tych metali wykorzystywanych w codziennym życiu.
Minerały odegrały dużą rolę w rozwoju ludzkości i przyczyniły się do rozkwitu cywilizacji. W Epoce Kamiennej ludzie ułatwiali sobie życie przy pomocy prostych narzędzi z kamienia. Około 10000 lat temu czło­wiek wynalazł metodę odzyskiwania miedzi ze złóż mineralnych, a następnie opracował metodę wytwarzania brązu, czyli stopu miedzi i cyny, dając tym samym początek Epoce Brązu.
Z kolei w Epoce Żelaza, która rozpoczęła się około 3000 lat temu, skorupa ziemska stała się dla człowieka prawdziwą kopalnią materiałów po­trzebnych do życia. Tak pozostało do dnia dzisiej­szego; współczesny przemysł w dużym stopniu opiera się na surowcach naturalnych eksploatowanych ze złóż zalegających tuż pod powierzch­nią ziemi. W poszukiwaniu nowych złóż minera­łów podstawowe znaczenie ma wiedza o tym, jak są one zbudowane, skąd wzięły się w tym a nie innym miejscu, oraz jak je rozpoznać.
Naukowcy rozróżniają około 3000 minerałów, z czego tylko 100 to minerały pospolite. Defi­niuje się je jako stałą materię nieorganiczną, choć na przykład rzadko spotykana rtęć w swej natu­ralnej postaci występuje w stanie ciekłym.
Powszechnie uważa się, że minerały to wszystko to, co wydobywa się w kopalniach, w tym też węgiel. Jednak mineralodzy (naukowcy zajmują­cy się minerałami) twierdzą, iż węgiel, podobnie jak ropa naftowa oraz gaz ziemny, to substancja organiczna, powstała ze szczątków żywych orga­nizmów - roślin i zwierząt - zatem nie można go nazwać minerałem.
Poszczególne kruszce mają swoją własną, konkretnie zdefiniowaną, budowę chemiczną i są zawsze jednorodne, czyli każda cząstka danego minerału jest zbudowana w identyczny sposób, co zasadniczo odróżnia je od skał. Skały prze­ważnie składają się z wielu różnych minerałów. Te z kolei zbudowane są z pierwiastków czyli elementów, które nie mogą być już rozbite na drobniejsze substancje (w sensie chemicznym).

Podobne prace

Do góry