Ocena brak

Czym są krążek, koło pasowe i wielokrążek?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

Krążek jest kółkiem obracającym się wokół osi, na którym owinięto linę. Za pomocą tego urządzenia można podnosić ciężary. Sam krążek ma przeło­żenie mechaniczne równe jedności, nie wzmacnia więc siły. Jego zaletą jest zmiana kierunku działa­nia siły - naciskamy dźwignię w dół, wykorzystu­jąc ciężar własnego ciała.
Gdy wciągamy ciężkie przedmioty możemy użyć wielokrążka, który posiada większe od jedności przełożenie mechaniczne. W najprostszej odmianie jest to zestaw dwóch krążków oraz liny. Jeden z krążków jest zamocowany na przykład u sufitu, podczas gdy drugi, do którego podwie­szony jest unoszony przedmiot, może swobodnie przesuwać się po linie. Linę z jednej strony mocu­jemy do sufitu i wieszamy na niej swobodny krą­żek. Dalej lina przechodzi przez krążek zamoco­wany. Ciągnąc wolny koniec liny, podciągamy swobodny krążek z obciążeniem, ten wędruje ku górze dwa razy wolniej, niż ciągniemy linę. Prze­łożenie mechaniczne takiego wielokrążka jest w idealnym przypadku równe 2.
Maszyny proste mogą służyć także do przeka­zywania siły. Doskonale nadają się do tego na przy­kład koła pasowe. Pasek przechodzący przez układ kół, z których jedno jest podłączone do napędu, może dostarczać energię do różnych elementów skomplikowanej maszyny. Prędkość obrotową reguluje się w takim układzie, różnicując średnice poszczególnych kółek.

Podobne prace

Do góry