Ocena brak

Czym są KONDENSATORY

Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011

Kondensatory. Niektóre kondensatory wygładzają kształt przebiegu prądu. Inne przepuszczają sygnały i sprzęgają je ze sobą. Specjalne kondensatory o zmiennej pojemności służą do przestrajania radia i wyszukiwania stacji.

Pojemnością elektryczną nazywamy zdolność przewodników do gromadzenia ładunków elektrycznych.

Własność tę wykorzystano w kondensatorach.

Kondensator to układ dwóch przewodników (elektrody, opłatki, okładziny) przedzielonych dielektrykiem (materiałem izolacyjnym).

Jeżeli do kondensatora doprowadzimy napięcie zasilające (U) to na jego okładkach gromadzi się ładunek równy co do wartości lecz przeciwnego znaku. Proces gromadzenia ładunku nazywamy ładowaniem kondensatora. Trwa on do chwili gdy napięcie między okładkami osiągnie wartość napięcia zasilającego. Ładunek jednej elektrody nazywamy ładunkiem kondensatora, a zdolność kondensatora do gromadzenia ładunku nazywamy pojemnością kondensatora C, którą wyrażamy jako stosunek ładunku zgromadzonego w kondensatorze do napięcia przy którym został zgromadzony. Czyli C=Q/U.

Jednostką jest jeden farad (1F)

C - jest to podstawowy parametr (podstawowa wielkość) kondensatora, podawana przez producenta.

Pojemność nie zależy od ładunku i napięcia. Stosunek Q do U jest stały dla danego kondensatora.

Pojemność zależy od konstrukcji kondensatora:

a) rodzaju dielektryka (E)

b) wymiarów kondensatora.

Wytrzymałością elektryczną dielektryka nazywamy maksymalną wartość natężenia pola, która jeszcze nie niszczy własności izolacyjnych dielektryka.

Kondensatory w układach mogą być łączone:

a) szeregowo

b) równolegle

c) mieszanie

Cechy charakterystyczne łączenia szeregowego: (jeżeli nie wiesz jak wygląda łączenie szeregowe zajrzyj na stronę o rezystorach)

a) ładunki na każdym kondensatorze mają jednakową wartość

b) napięcie całkowite przyłożone do gałęzi jest sumą napięć na poszczególnym kondensatorze

c) dowolną ilość szeregowo połączonych kondensatorów można zastąpić jednym. Zamiana ta nie może spowodować zmiany napięcia całkowitego U i ładunku zgromadzonego w układzie. Pojemność zastępczego kondensatora czyli pojemność zastępczą Cz obliczamy ze wzoru:

Cechy charakterystyczne połączenia równoległego: (jeżeli nie wiesz jak wygląda połączenie równoległe zajrzyj na stronę o rezystorach)

a) napięcie na każdym z kondensatorów jest jednakowe

b) ładunek całkowity jest sumą ładunków na poszczególnych kondensatorach

c) dowolną ilość równolegle połączonych kondensatorów można zastąpić jednym, nie może zmienić się napięcie U i ładunek układu. Pojemność zastępczą Cz obliczamy ze wzoru:

Cz = C1 + C2 + C3 ...

Połączenie mieszane to takie, w którym występuje łączenie równoległe i szeregowe.

Podobne prace

Do góry