Ocena brak

Czym są FITOHORMONY

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

Fitohormony są to hormony roślinne, regulujące główne procesy wzrostu i rozwoju roślin. Są to związki o charakterze sygnałów chemicznych, produkowane przez określone tkanki, transportowane do obszarów rośliny w których inicjują procesy wzrostowe i rozwojowe. Wystarczy ich bardzo mała ilość, aby uregulować procesy życiowe całej rośliny. Do fitohormonów zalicza się m.in. auksyny, gibereliny, cytokininy.

Pierwsze z nich - auksyny znajdują się w części wierzchołkowej roślin, powodują wzrost łodygi na długość. Wydłużenie zależy od stężenia auksyn. Sprzyjają one tworzeniu się korzeni sadzonek; wywołują partenokarpię, czyli rozwój owocu bez zapłodnienia; wpływają na wydłużenie komórek; wpływają na działanie enzymów; stymulują powstawanie korzeni bocznych; hamują rozwój pączków bocznych, wywołują wzrost owocu i powstrzymują jego opadanie, wpływają na ruchy roślin. Auksyny syntetyczne stosowane są jako środki chwastobójcze oraz przyspieszające wzrost i rozwój roślin.

Następnymi fitohormonami są gibereliny, pochodne kwasu giberelinowego. Odkryto je na plantacji ryżu w Japonii, gdzie zaobserwowano, że siewki zarażone grzybem Giberella są bardzo wysokie. Z grzyba wyizolowano substancję, która wywoływała nadmierny wzrost i nazwano ją gibereliną. Okazało się, że substancja ta nie tylko jest produkowana przez grzyby, ale jest naturalnym składnikiem wszystkich roślin. Największe stężenie gibereliny występuje w szybko rosnących i rozwijających się organach, np. nasionach, młodych liściach, wierzchołkach łodyg i korzeni. Gibereliny zwiększają wzrost łodygi; stymulują podziały komórek wpływają na procesy fizjologiczne; powodują wzrost odmian karłowych; przyspieszają kiełkowanie nasion; przerywają stan spoczynku; przyspieszają kwitnienie.

Ostatnią grupą hormonów roślinnych są cytokininy . Najistotniejszą rolą tych fitohormonów jest wydłużanie komórek i przyspieszanie podziałów (cytokineza). Występują u roślin, w których zachodzą intensywne podziały komórkowe, np. w kiełkujących nasionach, młodych liściach, owocach i wierzchołkach pędu i korzenia. Cytokininy hamują proces starzenia się organów, które zachowują świeżość i zieloną barwę; warunkują podział i wydłużenie komórek; pobudzają tkanki do wytwarzania różnych organów; wpływają przyspieszająco na kiełkowanie nasion; wpływają na rozwój pączków bocznych.

Podobne prace

Do góry