Ocena brak

Czym są choroby zakaźne?

Autor /Lena Dodano /31.01.2012

W krajach rozwijających się choroby zakaźne wciąż jeszcze atakują miliony ludzi. W dobie częstych podróży lotniczych niektóre choroby zakaźne, dotychczas występujące jedynie w kra­jach biednych rozprzestrzeniają się. Najczęściej „importowaną" chorobą jest grypa, wywoływana przez wędrujące po całym świecie wirusy. Czasami atakuje jednostki, czasami przybiera postać epide­mii. Pojawia się we wszystkich strefach klima­tycznych i atakuje wszystkie grupy etniczne.
Wielkie zagrożenie stanowi również cholera. Pod koniec lat 50. wydawało się już, że jest ona chorobą endemiczną, to znaczy występuje regu­larnie w określonych miejscach, w tym przypad­ku w Chinach i Indonezji. Jednak w 1961 r. choroba ta zaczęła się rozprzestrzeniać z wyspy Celebes w Indonezji, gdzie miała swoje źródło, na obszar zachodniego Pacyfiku, południowo-wschodnią Azję, południową Europę, niektóre republiki ZSRR i Afrykę. We wczesnych latach 90. ogniska chole­ry spotkać można było w wielu krajach Afryki, między innymi w zniszczonej wojną Angoli i Mo­zambiku . W Ameryce Południowej, gdzie aż do drugiej wojny światowej niewiele osób słyszało o cholerze, w 1991 roku wybuchła epidemia w Peru. Choroba atakowała głównie mieszkańców slum­sów. Doniesienia o epidemii w Peru przeraziły mieszkańców całej Ameryki Łacińskiej.
Ospa, jedna z najbardziej niebezpiecznych cho­rób zakaźnych prześladowała ludzkość przez kilka­set lat. Jednak dzięki zakrojonemu na szeroką skalę programowi szczepień ochronnych pod auspicja­mi WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), w 1980 roku można ją było skreślić z listy wystę­pujących na świecie chorób.

Ledwo udało się opanować jedną chorobę, a już pojawiają się następne. W 1981 roku rozpoznano pierwszy przypadek AIDS ( zespół nabytego upo­śledzenia odporności). Dokładne badania wykaza­ły, że pierwsze ofiary AIDS zmarły w 1959 roku.

Podobne prace

Do góry