Ocena brak

Czym są atole i wyspy koralowe?

Autor /Zemi Dodano /31.01.2012

Romantyczne atole i wyspy koralowe, wy­stępujące w ciepłej strefie Pacyfiku, są szcze­gólną odmianą wysp wulkanicznych. Typowy atol tworzy się wzdłuż krawędzi podwodnego krateru wulkanicznego, który znajduje się nad lub tuż pod powierzchnią wody.
Korale tworzą wapienne szkielety drobnych organizmów morskich mających postać poli­pów, których niezliczone ilości żyły w płyt­kich ciepłych wodach (nie głębiej niż 30 m). Gdy polipy wymierają, pozostają po nich wa­pienne szkielety, które powoli tworzą budow­le, zwane rafami. Jeśli rafy rosły wokół wulka­nicznego krateru, tworzyły pierścień, zwany laguną, ze słonym jeziorem pośrodku.
Z okruchów korali powstaje wapienny pia­sek. Na nim, z nasion przyniesionych przez wiatr lub ptaki, żyją rośliny. Z ich szczątków, z kolei, powstaje gleba i tak stopniowo wyspa rozrasta się. Po zewnętrznej stronie atolu tworzy się plaża, kształtowana przez fale. Opada ona stromo ku głębinie. Plaże od strony lagu­ny są znacznie szersze, a woda przeważnie płytka.
Występuje jeszcze jeden rodzaj raf, zwany barierową. Powstaje ona wzdłuż wybrzeża, tworząc wydłużoną lagunę między rafą a sta­łym lądem. Podobnie jak w atolu, w rafie ba­rierowej pojawiają się wolne przesmyki, naj­częściej w pobliżu ujścia rzek.
Największa i najsłynniejsza jest Wielka Ra­fa Koralowa, która rozciąga się na przestrzeni 2000 km wzdłuż wschodniego brzegu Queens-landu w Australii. Zewnętrzna rafa leży w od­ległości 16 do 240 km od wybrzeża, a w obrę­bie laguny znajduje się około 700 wysp. Barie­ra ma tylko dziesięć większych przesmyków.
Większość raf barierowych powstaje wokół wysp chroniąc je przed falami oceanicznymi. Tworzą się tam też rafy przybrzeżne, które po­dobnie jak rafy barierowe zamykają dość płyt­kie laguny.

Podobne prace

Do góry