Ocena brak

Czym są aseptyka, antyseptyka i dezynfekcja?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Aseptyka, antyseptyka i dezynfekcja to ter­miny często mylone ze sobą. Wszystkie trzy są nazwami metod zwalczania infek­cji wywoływanych przez mikroorganizmy, ale różnią je sposoby zastosowania.
Aseptyka to wykorzystanie związków chemicznych w celu otrzymania czystego, sterylnego otoczenia, w którym zarazki nie mogą się rozwijać. Antyseptyka to zasto­sowanie związków chemicznych w celu niszczenia lub unieszkodliwiania mikro­organizmów na tkance żywej, jeśli już na niej się znalazły.
Dezynfekcja to także zastosowanie związków chemicznych do zabijania lub unieszkodliwiania mikroorganizmów, jed­nak w przeciwieństwie do środków anty-septycznych, substancje dezynfekujące mają zbyt silne działanie, by stosować je na tkankę żywą, a zatem są stosowane tyl­ko na przedmiotach, jak naczynia, narzę­dzia czy powierzchnie robocze.

Podobne prace

Do góry