Ocena brak

Czym różni się zaniechanie poboru od umorzenia zaległości podatkowej

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Przez zaniechanie poboru rozumiemy, że nie pobiera się podatku. Żeby mówić o zaniechaniu poboru musi istnieć zobowiązanie podatkowe, które nie może przekształcić się w zaległość podatkową. Organem uprawnionym do stosowania tej instytucji jest minister właściwy do spraw finansowych w drodze rozporządzenia dla określonej grupy podatników.

Natomiast umorzenie zaległości podatkowej może nastąpić w przypadku uzasadnionych ważnym interesem podatnika bądź interesem publicznym. Kompetencje do podjęcia tych decyzji w stosunku do indywidualnego podatnika ma naczelnik urzędu skarbowego bez ograniczeń kwotowych; minister finansów może dokonać umorzenia grupom podatników, dokonując tego w drodze rozporządzenia.

Podobne prace

Do góry