Ocena brak

CZYM RÓŻNI SIĘ PRZESTĘPSTWO FAŁSZYWEGO ZEZNANIA OD FAŁSZYWEGO OSKARŻENIA ORAZ TWORZENIA FAŁSZYWYCH DOWODÓW

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Fałszywe zeznania polegają na zeznaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w postępowaniu sądowym lub innym prowadzonym na podstawie przepisów. Przestępstwa tego nie może dopuścić się świadek, a w niektórych przypadkach także inny uczestnik postępowania. Warunkiem odpowiedzialności za fałszywe zeznania jest uprzedzenie zeznającego o odpowiedzialności karnej lub odebranie przyrzeczenia.

Fałszywe oskarżenie polega na oskarżeniu jakiejś osoby przed organem powołany do ścigania o dopuszczenie się przestępstwa wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego, którego osoba ta w rzeczywistości nie popełniła.

Tworzenie fałszywych dowodów jest przestępstwem mającym na celu skierowanie postępowania karnego przeciwko określonej osobie i z tego względu jest podobne do fałszywego oskarżenia. Różni się tym, że sprawca nikogo nie oskarża i najczęściej nie występuje osobiście – oskarżają fabrykowane przez niego dowody.

Podobne prace

Do góry